REKLAMACE OBUVI.

PŘI PRODEJI

Při prodeji obuvi je prodejce povinen seznámit kupujícího s vlastnostmi zakoupené obuvi. Prodejce by měl kupujícímu vysvětlit, k jakému účelu je obuv určena, a seznámit jej s postupem, jak o obuv správně pečovat. Po zaplacení obuvi by měl prodejce spolu s účtenkou zákazníkovi předat záruční list s návodem na péči o obuv.

Dle legislativy Evropské unie musí být u prodávané obuvi vyznačeno složení materiálů a výrobce. Holding Wortmann vždy na jedné botě z páru vyznačuje dodavatele/výrobce a uvádí zde taktéž piktogramy, které popisují druh materiál, ze kterého je obuv vyrobena.

Podle §19 zákona 634/1992 Sb. je stanoveno, že o reklamaci rozhoduje přímo prodejce. Nákupem obuvi a předáním účtenky uzavírá spotřebitel kupní smlouvu s maloobchodníkem. O tom, zda je zákaznická reklamace oprávněná, či nikoliv, rozhoduje tedy přímo sám maloobchodník.

DRUHY REKLAMACÍ:

Spotřebitelská reklamace – reklamace nošené obuvi ze strany zákazníka maloobchodu
Skladová reklamace – reklamace nenošené obuvi ze strany maloobchodníka

 • Reklamace jednotlivých skladových bot
 • Reklamace celého kartonu bot (celý karton má vadu)
 • Reklamace pozdního dodání kartonu bot
 • Reklamace nekompletního balení objednávky

POSTUP VYŘÍZENÍ REKLAMACÍ OBUVI
(PRO OBCHODNÍKY)

JE TO REKLAMACE SPOTŘEBITELSKÁ (NOŠENÁ OBUV)?

 1. Je oprávněná? Vyplním Reklamační formulář (buď .PDF nebo tabulku .XLS).
 2. Jen formulář, bez bot, pošlu mailem na reklamace@afeli.cz, ev. obálkou.
 3. Obuv schovám do doby, než mi dojde dobropis (ca. do měsíce).
 4. Došel mi dobropis? Částku z jakékoliv zatím neuhrazené faktury odečtu.

JE TO REKLAMACE SKLADOVÁ (NENOŠENÁ OBUV)?

Mám 1 až 4 páry? Obuv se odesílá na TORUMIA s.r.o. do Popůvek.

 1. Vyplním Reklamační formulář, přiložím k obuvi a balík odešlu.
 2. Počkám, než mi dojde vyjádření nebo dobropis (ca. do měsíce).
 3. Došel mi dobropis? Odečtu si částku z jakékoliv ještě neuhrazené faktury a obuv zlikviduji.

Mám 5 a více párů? Karton necháme vyzvednout u vás a jde
rovnou do Německa.

 1. Vyplním Reklamační formulář, napíšu počet kartonů a pošlu na reklamace@afeli.cz.
 2. Počkám až se mi ozve reklamační oddělení a vyzvednutí odsouhlasí.
 3. Připravím karton (-ny) k odvozu, málo nápadné vady označím polepkou, vložím Reklamační formulář, pořádně zalepím; etiketa není třeba, řidič si doveze vlastní.
 4. Pokud do 5 pracovních dnů nikdo nepřijede, urguji svoz na reklamace@afeli.cz.
 5. Došel mi dobropis? Odečtu si částku z jakékoliv zatím neuhrazené faktury.


Dobropisy se na centrále generují každý 10., 20. a 30. den v měsíci; proto na dobropis můžete čekat až ca. 30 dní, zvláště pokud jde o skladovky. Jakmile máte dobropis, odečtěte jej z jakékoliv neuhrazené faktury.

ADRESA pro zasílání skladových reklamací TAMARIS (obuv i kabelky) a JANA shoes:

TORUMIA s.r.o.
Vintrovna 23, budova B, areál Japo
664 41 POPŮVKY
email: reklamace@afeli.cz
mob. 733 124 779 (upřednostňujeme e-mailovou komunikaci)

Číslo je zpravidla obsluhováno jen v podvečerních hodinách; na zmeškaný hovor voláme zpět).
Reklamační list ke stažení naleznete níže.